IT Lập Trình

  • 1 review
  • 10 days

100% Secure

Job is done or money back
  • You pay only the listed price without any hidden costs.
  • We keep your money until you are happy with the delivered work.
  • The job will be done or your money will be returned.

Job Description

koijoijlmlm  hjnbkjljo;ịo jnbhjjjn jkkjij jkjnkjjhoi jkjhijo  nbjkhij kjjnkjj jknjkjojm koi

FAQ

Tôi có cần cung cấp thông tin?

có bạn phải cung cấp cho tôi để hoàn thành công việc cho bạn

Instructions

Vui lòng chọn gói theo. Nếu bạn có bất cứ yêu cầu nào hãy liên hệ với tôi trước khi đặt hàng

Order Additional

Processing Fees (5%): 0.50 USD

Feedback

nathan
August 30, 2021

ok Good

Other jobs by Xuan123

Thiết kế logo
5.0 (1)
fixed Rate 5.00 USD
IT and development
5.0 (1)
fixed Rate 10.00 USD
Bán hàng gia dụng
5.0 (1)
fixed Rate 5.00 USD